Gezondheidsenquête

De gezondheidsenquête heeft als doel de gezondheid en het karakter van de Sint Bernard in kaart te brengen.
Als rasvereniging kan er aan de hand van de resultaten van een continue bevraging een dynamisch fokbeleid worden ontwikkeld.
De persoonsgegevens worden bewaard in een databank op een server van de webhost. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

De verzamelde informatie over de honden, niet de persoonsgegevens, kan doorgegeven worden aan derden als deze de doelen van de rasvereniging ten goede kunnen komen (cf. Gezondheid en karakter verbetering).
Er staat geen limiet op de termijn dat de data van de honden worden bewaard omwille van hun statistische waarde.
Iemand kan ten allen tijde zijn ingevoerde data raadplegen, wijzigen of aanvullen.
Indien u wenst om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de databank, kan dat en worden de data van uw hond(en) anoniem gemaakt.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een ingevulde enquête te toetsen of ze werd ingevoerd door de officieel geregistreerde eigenaar bij Dog-ID. Tevens om de ingevoerde data te bevestigen per e-mail en om het wijzigen en aanvullen mogelijk te maken.

De vertrouwelijkheid van de ingevoerde data wordt gegarandeerd. Enkel de IT verantwoordelijke(n) van de rasvereniging hebben rechtstreekse toegang tot de databank voor onderhouds- en ontwikkelingsdoeleinden. Het bestuur van de rasvereniging kan rapporten en statistieken raadplegen zonder dat daarbij uw persoonsgegevens worden vermeld.